Archiwum 3 Marzec 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 394 z 1950

  Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie zastępstwa sądowego przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Żeglugi.

 • Monitor Polski Poz. 364 z 1950

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 marca 1950 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Centrala Nasienna".

 • Monitor Polski Poz. 350 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie tymczasowej organizacji Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych.

 • Monitor Polski Poz. 338 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie wzorów, trybu wręczania, sposobu noszenia i trybu pozbawiania odznak: "Racjonalizatora Produkcji" i "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji" oraz dyplomu "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji".

 • Monitor Polski Poz. 337 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie wzorów, trybu wręczania, sposobu noszenia i trybu pozbawiania odznak: "Przodownika Pracy" i "Zasłużonego Przodownika Pracy" oraz dyplomu "Zasłużonego Przodownika Pracy".

 • Monitor Polski Poz. 336 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie przywilejów dla górników w górnictwie rud, kruszców i kopalń glinki ogniotrwałej.

 • Monitor Polski Poz. 334 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie Narodowego Planu Gospodarczego na rok 1950.

 • Dziennik Ustaw Poz. 110 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie obrotu i gospodarowania złomem wyrobów ogniotrwałych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 109 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie obrotu i gospodarowania złomem artykułów ściernych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 96 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie norm ilościowych położnych dopuszczonych do wykonywania praktyki położniczej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 92 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie zmiany nazwy wyższych szkół akademickich, podległych Ministrowi Zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 91 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie utworzenia Morskiego Instytutu Technicznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 90 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej ustawy o pomocy sąsiedzkiej przy odbudowie wsi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 89 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1949 r. w sprawie zakresu działania Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 88 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania Ministra Budownictwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 68 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 67 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 66 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przekształcenia Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach w Państwową Wyższą Szkołę Administracji Gospodarczej w Katowicach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 65 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie zniesienia Państwowego Instytutu Książki.

 • Dziennik Ustaw Poz. 64 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie poddania przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Radio" działaniu dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych.

NA SKÓTY