e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 7 Marzec 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 382 z 1950

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 7 marca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Rzeźnia w Rembertowie, Bracia Walenty i Aleksander Sobolewscy.

 • Monitor Polski Poz. 341 z 1950

  Obwieszczenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 7 marca 1950 r. o sprostowaniu błędów w zarządzeniu Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu nad przedsiębiorstwami "Ontax" i "Prochemia".

 • Dziennik Ustaw Poz. 138 z 1950

  Ustawa skarbowa z dnia 7 marca 1950 r. na rok 1950.

 • Dziennik Ustaw Poz. 116 z 1950

  Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego skarbowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 108 z 1950

  Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 107 z 1950

  Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o zapobieżeniu płynności kadr pracowników w zawodach lub specjalnościach szczególnie ważnych dla gospodarki uspołecznionej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 106 z 1950

  Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnieniu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 105 z 1950

  Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o państwowych stypendiach dla młodzieży szkół wyższych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 104 z 1950

  Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o Centralnym Urzędzie Drobnej Wytwórczości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 103 z 1950

  Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o Urzędzie Rezerw Państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 102 z 1950

  Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Górnictwa i Energetyki w urząd Ministra Górnictwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 101 z 1950

  Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów.