Archiwum 26 Maj 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 904 z 1950

  Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie ustanowienia proporczyka dla statku P.M.H., którego załoga odniesie zwycięstwo we współzawodnictwie pracy.

 • Monitor Polski Poz. 893 z 1950

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie udzielania zamówień spółdzielniom pracy inwalidów.

 • Monitor Polski Poz. 829 z 1950

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy.

 • Monitor Polski Poz. 770 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Dziennik Ustaw Poz. 220 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie odbywania praktyk wakacyjnych przez studentów akademii medycznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 219 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 218 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych.