Archiwum 3 Maj 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1005 z 1950

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 3 maja 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami młyńskimi.

 • Monitor Polski Poz. 958 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 3 maja 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstw państwowych przemysłu szklarskiego i ceramicznego.

 • Monitor Polski Poz. 746 z 1950

  Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 3 maja 1950 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 kwietnia 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych.

 • Monitor Polski Poz. 676 z 1950

  Zarządzenie Ministrów: Przemysłu Lekkiego oraz Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 3 maja 1950 r. dotyczące zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 9 listopada 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Wytwórnia Preparatów Chemiczno-Farmaceutycznych "Erbe" w Poznaniu.

 • Monitor Polski Poz. 648 z 1950

  Zarządzenie Ministrów: Przemysłu Lekkiego oraz Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 3 maja 1950 r. dotyczące zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 23 lutego 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 638 z 1950

  Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 maja 1950 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Wydawnictwa Komunikacyjne".

 • Monitor Polski Poz. 633 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 3 maja 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Dziennik Ustaw Poz. 198 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Górnictwa z dnia 3 maja 1950 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 4 maja 1937 r. o obrocie solą.

 • Dziennik Ustaw Poz. 197 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 maja 1950 r. w sprawie obierania miejsca wykonywania praktyki przez pracowników służby zdrowia, zwolnionych z zawodowej służby wojskowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 187 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1950 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Gnieźnie i we Wrześni.

NA SKÓTY