e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 31 Maj 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 817 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Przemysłu Rolnego i Spożywczego.

 • Monitor Polski Poz. 813 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. Instrukcja nr 7 w sprawie zakresu spraw objętych terenowymi planami gospodarczymi oraz trybu składania projektów tych planów.

 • Monitor Polski Poz. 808 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: p.f. "Folio" - Fabryka Opakowań Parafinowanych ze Staniolu i Cynfolii w Warszawie.

 • Monitor Polski Poz. 802 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Handlu Zagranicznego.

 • Monitor Polski Poz. 801 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie specjalnego dodatku do uposażenia dla pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji Artykułów Rolniczych i Spożywczych przy Ministrze Handlu Zagranicznego, bezpośrednio zatrudnionych przy kontroli standaryzacyjnej.

 • Monitor Polski Poz. 795 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie przejęcia Wzorcowni Urządzeń Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.

 • Monitor Polski Poz. 791 z 1950

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie dodatków służbowych dla referentów spraw socjalnych.

 • Monitor Polski Poz. 790 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie rozciągnięcia na pracowników Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości oraz Państwowej Komisji Etatów Gospodarki Uspołecznionej, uchwały Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom zatrudnionym w niektórych ministerstwach, którzy przeszli do pracy w tych resortach, nie otrzymawszy mieszkań w Warszawie.

 • Monitor Polski Poz. 789 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie wynagradzania pracowników okręgowych komisji arbitrażowych za prace w godzinach nadliczbowych.

 • Monitor Polski Poz. 788 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Radzie Telekomunikacyjnej.

 • Monitor Polski Poz. 787 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów 31 maja 1950 r. w sprawie ustalenia wykazu szkół wyższych, których absolwenci podlegają przepisom ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

 • Monitor Polski Poz. 776 z 1950

  Pismo Okólne nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie wykonania postanowień ustawy o socjalistycznej dyscyplinie pracy.

 • Monitor Polski Poz. 719 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie uzupełnienia uchwały Rady Ministrów z dnia 5 maja 1950 r. w przedmiocie określenia przypadków usprawiedliwiających nieobecność w pracy oraz warunków i trybu usprawiedliwienia nieobecności.

 • Dziennik Ustaw Poz. 230 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 maja 1950 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej o uznaniu niektórych substancji i przetworów odurzających za wywołujące szkodliwe skutki dla zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 221 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1950 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Myślenicach i Wieliczce.

 • Dziennik Ustaw Poz. 216 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie zwinięcia Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie i Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi oraz założenia Wyższej Szkoły Rolnictwa w Olsztynie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 215 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów o weryfikacji praw emerytalnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 214 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie obowiązku zaofiarowania do zbiórki zużytych tub metalowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 213 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów orzekających okręgowych komisji arbitrażowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 212 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 211 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 210 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Zootechniki.