e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 5 Maj 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 786 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 5 maja 1950 r. w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Komunikacji.

 • Monitor Polski Poz. 775 z 1950

  Pismo Okólne Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 1950 r. w sprawie wykonania postanowień ustawy o socjalistycznej dyscyplinie pracy.

 • Monitor Polski Poz. 747 z 1950

  Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 5 maja 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Centralne Biuro Konstrukcji Maszyn Górniczych".

 • Monitor Polski Poz. 683 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 5 maja 1950 r. w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego.

 • Monitor Polski Poz. 634 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 5 maja 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 584 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 5 maja 1950 r. w przedmiocie określenia przypadków usprawiedliwiających nieobecność w pracy oraz warunków i trybu usprawiedliwienia nieobecności.

 • Dziennik Ustaw Poz. 226 z 1950

  Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 maja 1950 r. o uchyleniu rozporządzenia Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Opieki Społecznej o określeniu rodzajów rzemiosła, w których dopuszczony jest wyjątek od zakazu pobierania opłat za naukę rzemiosła.

 • Dziennik Ustaw Poz. 191 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1950 r. o uznaniu "Towarzystwa Wiedzy Powszechnej - (TWP)" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

 • Dziennik Ustaw Poz. 190 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1950 r. w sprawie poddania przedsiębiorstwa państwowego "Państwowy Instytut Wydawniczy" działaniu dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 189 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1950 r. w sprawie przekazania do postępowania arbitrażowego niektórych sporów o prawa majątkowe.