Archiwum 9 Maj 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne



  • Monitor Polski Poz. 714 z 1950

    Obwieszczenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 maja 1950 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały ścisłego Prezydium Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 31 marca 1949 r. w sprawie powołania Zakładowych Komisji Norm Pracy dla orzekania w sporach, wynikłych na tle stosowania norm pracy w uspołecznionej części gospodarki narodowej.

  • Dziennik Ustaw Poz. 244 z 1950

    Oświadczenie Rządowe z dnia 9 maja 1950 r. w sprawie wystąpienia Rumunii i Albanii z Międzynarodowej Organizacji Zdrowia, powstałej w New-Yorku dnia 22 lipca 1946 r.

  • Dziennik Ustaw Poz. 208 z 1950

    Oświadczenie Rządowe z dnia 9 maja 1950 r. w sprawie przystąpienia Państwa Izrael do konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., zmienionej w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r.