Archiwum 10 Czerwiec 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 903 z 1950

    Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 10 czerwca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

  • Monitor Polski Poz. 814 z 1950

    Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1950 r. Instrukcja nr 8 w sprawie organizacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych.

  • Monitor Polski Poz. 804 z 1950

    Uchwała Prezydium Rządu z dnia 10 czerwca 1950 r. w sprawie podziału jednostek i zadań finansowych z budżetu państwowego między budżet centralny i budżety terenowe.

NA SKÓTY