Archiwum 17 Czerwiec 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 872 z 1950

    Postanowienie o odznaczeniu z dnia 17 czerwca 1950 r.

  • Dziennik Ustaw Poz. 302 z 1950

    Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 17 czerwca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych.

  • Dziennik Ustaw Poz. 236 z 1950

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1950 r. o sposobie obliczania i wypłacania uposażenia lub wynagrodzenia pracownikom powołanym do odbycia czynnej służby wojskowej.