Archiwum 21 Czerwiec 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 944 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 21 czerwca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 921 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1950 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w zakładach podległych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego.

 • Monitor Polski Poz. 906 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1950 r. o zmianie Instrukcji nr 8 w sprawie organizacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 897 z 1950

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 21 czerwca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: "Wytwórnia Esencji, Extraktów, Soków Owocowych i Artykułów Spożywczych" Cz. J. i A. Łempiccy w Częstochowie.

 • Monitor Polski Poz. 896 z 1950

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 21 czerwca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Pralnia Mechaniczna "Tetra", S-ka z o.o. w Warszawie.

 • Monitor Polski Poz. 890 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1950 r. Instrukcja nr 9 w sprawie trybu układania projektów budżetów rad narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 889 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1950 r. w sprawie czynszów za lokale użytkowe, wynajmowane przez jednostki administracji państwowej oraz instytucje i przedsiębiorstwa uspołecznione.

 • Monitor Polski Poz. 888 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1950 r. w sprawie określenia przerw w zatrudnieniu oraz zmian zakładu pracy, które nie mają skutków, pozbawiających lub ograniczających prawa pracownika do korzystania z urlopu.

 • Monitor Polski Poz. 887 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1950 r. w sprawie objęcia Wyższej Szkoły Prawniczej im. Teodora Duracza w Warszawie ustawą z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

 • Monitor Polski Poz. 884 z 1950

  Instrukcja Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1950 r. w sprawie trybu i zasad współdziałania wydziałów finansowych z kasami Narodowego Banku Polskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 263 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 21 czerwca 1950 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1949 r. w sprawie odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zboża na rzecz Państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 260 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1950 r. w sprawie utworzenia powiatów miejskich z miast: Zielona Góra w województwie poznańskim, Rzeszów w województwie rzeszowskim i Koszalin w województwie szczecińskim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 259 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1950 r. w sprawie wojewódzkich i powiatowych komend straży pożarnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 258 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1950 r. o dostosowaniu systemu płacy niektórych kategorii pracowników działu komunikacji do systemu płac, określonych w układach zbiorowych, obejmujących zawodowo zbliżone grupy pracowników.

 • Dziennik Ustaw Poz. 257 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1950 r. w sprawie mieszkań służbowych i mieszkań pracowniczych.

NA SKÓTY