Archiwum 3 Czerwiec 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 875 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 3 czerwca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 805 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1950 r. w sprawie akcji żniwnej i omłotowej.

 • Monitor Polski Poz. 803 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1950 r. w sprawie tymczasowej organizacji Ministerstwa Gospodarki Komunalnej.

 • Monitor Polski Poz. 773 z 1950

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 3 czerwca 1950 r. w sprawie wykonania postanowień o 12-dniowych urlopach wypoczynkowych dla pracowników fizycznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 235 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1950 r. w sprawie trybu wypłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 234 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1950 r. w sprawie ustalenia norm szacunkowych dla nieruchomości nabywanych w celu realizacji narodowych planów gospodarczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 233 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Gospodarki Komunalnej oraz w sprawie określenia władz naczelnych, do których właściwości przechodzą sprawy, należące dotychczas do zakresu działania Ministra Administracji Publicznej.