e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 5 Lipiec 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1206 z 1950

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 lipca 1950 r. w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.

 • Monitor Polski Poz. 1059 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1950 r. w sprawie przyznania pracownikom Centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Urzędów Zagranicznych R. P. dodatków do uposażeń za znajomość języków obcych.

 • Monitor Polski Poz. 1045 z 1950

  Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 lipca 1950 r. w sprawie przekazania przedsiębiorstwa pod firmą "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" państwowemu przedsiębiorstwu wyodrębnionemu "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 1".

 • Monitor Polski Poz. 1042 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 5 lipca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 984 z 1950

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 5 lipca 1950 r. w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Komunalnej.

 • Monitor Polski Poz. 949 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1950 r. Instrukcja nr 10 w sprawie zaszeregowania kierowników wydziałów (oddziałów, referatów) w prezydiach rad narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 941 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1950 r. o zmianie Instrukcji nr 4 w sprawie uposażenia przewodniczących, zastępców przewodniczących i sekretarzy prezydiów rad narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 927 z 1950

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 lipca 1950 r. w sprawie zniesienia bezpłatnych biletów do teatrów, oper, filharmonii, cyrków, teatrów świetlnych i na imprezy kulturalne.

 • Dziennik Ustaw Poz. 273 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1950 r. w sprawie przekształcenia Studiów Wychowania Fizycznego przy Akademiach Medycznych w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie w Wyższe Szkoły Wychowania Fizycznego.