Archiwum 14 Sierpień 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1370 z 1950

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1950 r. o organizacji i funkcjonowaniu kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Szkół Wyższych i Nauki oraz w podległych urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach, wydane w porozumieniu z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli na wniosek Ministra Szkół Wyższych i Nauki.

 • Monitor Polski Poz. 1192 z 1950

  Okólnik Ministrów: Handlu Wewnętrznego oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 sierpnia 1950 r. w sprawie prowadzenia i utrzymywania tanich jatek.

 • Dziennik Ustaw Poz. 320 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1950 r. o organizacji władz powołanych do prowadzenia dochodzeń i orzekania w sprawach dyscyplinarnych adwokatów oraz o trybie postępowania dyscyplinarnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 319 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1950 r. w sprawie norm i zasad wynagrodzenia adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 318 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1950 r. w sprawie zespołów adwokackich.

NA SKÓTY