Archiwum 3 Sierpień 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1222 z 1950

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 3 sierpnia 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 1 stycznia 1950 r. w sprawie taryfy i systemu rozprowadzania biletów do teatrów świetlnych.

 • Monitor Polski Poz. 1199 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 3 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 1110 z 1950

  Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 3 sierpnia 1950 r. w sprawie organizacji i sposobu rejestracji maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych oraz kontroli wykonania obowiązku rejestracji.

 • Monitor Polski Poz. 1103 z 1950

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkich Urzędów Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk.

 • Dziennik Ustaw Poz. 345 z 1950

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 sierpnia 1950 r. w sprawie wystąpienia Węgier ze Światowej Organizacji Zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 86 z 1951

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 sierpnia 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.

NA SKÓTY