Archiwum 7 Sierpień 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1415 z 1950

  Zarządzenie Ministrów: Handlu Wewnętrznego oraz Kultury i Sztuki z dnia 7 sierpnia 1950 r. w sprawie ustalenia cen przy zakupie dzieł sztuki oraz artystycznych przedmiotów użytkowych.

 • Monitor Polski Poz. 1178 z 1950

  Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 7 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: "Roboty Budowlano-Inżynierskie - Władysław Szmyt" w Poznaniu.

 • Monitor Polski Poz. 1146 z 1950

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 sierpnia 1950 r. w sprawie wzoru umów szczegółowych i bezpośrednich o dostawę towarów.

 • Monitor Polski Poz. 1143 z 1950

  Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 sierpnia 1950 r. w sprawie zmiany instrukcji o postępowaniu w razie wypadków lotniczych.

 • Monitor Polski Poz. 1135 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 7 sierpnia 1950 r. o ogłoszeniu przedsiębiorstwa przechodzącego na własność Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 1133 z 1950

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 sierpnia 1950 r. w sprawie ustalenia listy jednostek gospodarczych, obowiązanych do zawierania umów generalnych i bezpośrednich, zwolnienia od obowiązku zawierania tych umów oraz ustalenia terminu zawierania umów planowych na rok 1950.

 • Dziennik Ustaw Poz. 380 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 7 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia wydziałów w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 341 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia katedry mikrobiologii i higieny na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 340 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 1950 r. w sprawie terminów składania egzaminów dyplomowych na wydziałach farmaceutycznych akademii medycznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 339 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w akademiach medycznych.

NA SKÓTY