e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 21 Wrzesień 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1365 z 1950

  Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 21 września 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Centralna Pralnia Chemiczna, St. Rafalski i Ska w Warszawie.

 • Monitor Polski Poz. 1352 z 1950

  Obwieszczenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 21 września 1950 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 17 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 1312 z 1950

  Zarządzenie Ministrów: Szkół Wyższych i Nauki, Zdrowia, Oświaty oraz Kultury i Sztuki z dnia 21 września 1950 r. w sprawie organizacji grup studenckich w szkołach wyższych.

 • Monitor Polski Poz. 1311 z 1950

  Zarządzenie Ministrów: Szkół Wyższych i Nauki, Zdrowia, Oświaty oraz Kultury i Sztuki z dnia 21 września 1950 r. o dyscyplinie pracy studentów szkół wyższych.

 • Monitor Polski Poz. 1307 z 1950

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 21 września 1950 r.

 • Monitor Polski Poz. 1306 z 1950

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 21 września 1950 r.

 • Monitor Polski Poz. 1305 z 1950

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 21 września 1950 r.

 • Monitor Polski Poz. 1304 z 1950

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 21 września 1950 r.

 • Monitor Polski Poz. 1303 z 1950

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 21 września 1950 r.

 • Monitor Polski Poz. 1302 z 1950

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 21 września 1950 r.

 • Monitor Polski Poz. 1301 z 1950

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 21 września 1950 r.

 • Monitor Polski Poz. 1300 z 1950

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 21 września 1950 r.

 • Monitor Polski Poz. 1299 z 1950

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 21 września 1950 r.

 • Monitor Polski Poz. 1298 z 1950

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 21 września 1950 r.

 • Monitor Polski Poz. 1290 z 1950

  Uchwała Rady Państwa z dnia 21 września 1950 r. w sprawie określenia dla pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej tabeli stanowisk służbowych, grup uposażenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk służbowych, zasad zaszeregowania do grup uposażenia, kwot miesięcznego uposażenia oraz dodatków do uposażenia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 410 z 1950

  Dekret z dnia 21 września 1950 r. o przejściowym trybie nabywania uprawnień pielęgniarki (pielęgniarza).

 • Dziennik Ustaw Poz. 409 z 1950

  Dekret z dnia 21 września 1950 r. zmieniający ustawę o pokrywaniu opłat w szpitalach, będących zakładami społecznymi służby zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 408 z 1950

  Dekret z dnia 21 września 1950 r. o zaopatrzeniu dla pracowników b. kolei prywatnych przejętych przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" oraz dla wdów i sierot pozostałych po tych pracownikach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 407 z 1950

  Dekret z dnia 21 września 1950 r. o zniesieniu odrębnych systemów emerytalnych dla pracowników b. związków samorządu terytorialnego oraz ich przedsiębiorstw i zakładów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 406 z 1950

  Dekret z dnia 21 września 1950 r. o zmianie dekretu o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli szkół powszechnych w okresie powojennym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 405 z 1950

  Dekret z dnia 21 września 1950 r. o zmianie przepisów dotyczących stosunku służbowego i uposażenia etatowych docentów państwowych szkół akademickich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 404 z 1950

  Dekret z dnia 21 września 1950 r. o zmianie przepisów dotyczących szkół akademickich i stosunku służbowego profesorów i pomocniczych sił naukowych tych szkół.

 • Dziennik Ustaw Poz. 403 z 1950

  Dekret z dnia 21 września 1950 r. o zmianie dekretu o tymczasowym unormowaniu stosunku służbowego funkcjonariuszów państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 402 z 1950

  Dekret z dnia 21 września 1950 r. o zmianie ustawy o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 401 z 1950

  Dekret z dnia 21 września 1950 r. o zmianie prawa o stowarzyszeniach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 400 z 1950

  Dekret z dnia 21 września 1950 r. zmieniający ustawę o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 399 z 1950

  Dekret z dnia 21 września 1950 r. o opodatkowaniu przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 398 z 1950

  Dekret z dnia 21 września 1950 r. o rozgraniczeniu nieruchomości Skarbu państwa lub nieruchomości nabywanych dla realizacji narodowych planów gospodarczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 397 z 1950

  Dekret z dnia 21 września 1950 r. o powołaniu Głównego Komitetu Lotnictwa Cywilnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 396 z 1950

  Dekret z dnia 21 września 1950 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej.