Archiwum 7 Wrzesień 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 1240 z 1950

    Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 7 września 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą: "St. Gurdek i Fr. Wiecheć" - Zakład Galwanizacji oraz Wyrobów Metalowych w Białej Krakowskiej.

  • Monitor Polski Poz. 1230 z 1950

    Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 7 września 1950 r. o powołaniu Dyrekcji Osiedli Robotniczych w Szczecinie.