Archiwum 13 Październik 1951

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1319 z 1951

  Uchwała nr 726 Rady Ministrów z dnia 13 października 1951 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw i instytucji podlegających Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.

 • Monitor Polski Poz. 1271 z 1951

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 1951 r. w sprawie udokumentowania operacji kasowych, przechowywania gotówki i obowiązków kasjerów w przedsiębiorstwach uspołecznionych, działających na zasadach rozrachunku gospodarczego.

 • Monitor Polski Poz. 1260 z 1951

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 1951 r. w sprawie sposobu i zasad pokrywania odszkodowania za przymusowe wykupione nieczynne maszyny przemysłowe.

 • Monitor Polski Poz. 1255 z 1951

  Uchwała nr 713 Prezydium Rządu z dnia 13 października 1951 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania mienia nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska na cele publiczne.

 • Monitor Polski Poz. 1254 z 1951

  Uchwała nr 709 Prezydium Rządu z dnia 13 października 1951 r. w sprawie odbywania i finansowania praktyk zawodowych uczniów szkół zawodowych oraz praktyk wakacyjnych i dyplomowych studentów wyższych uczelni w 1952 roku.

 • Monitor Polski Poz. 1253 z 1951

  Uchwała nr 711 Rady Ministrów z dnia 13 października 1951 r. o rozciągnięciu na pracowników Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji przepisów uchwały Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom zatrudnionym w niektórych ministerstwach, którzy przeszli do pracy w tych resortach nie otrzymawszy mieszkań w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 438 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1951 r. w sprawie uposażenia niektórych kategorii pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

 • Dziennik Ustaw Poz. 410 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1951 R. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.

 • Dziennik Ustaw Poz. 379 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1951 r. w sprawie rozciągnięcia na pracowników Centralnego Zarządu Kolejowych Zakładów Produkcyjnych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania pracowników administracji zakładów naprawczych parowozów i wagonów przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

 • Dziennik Ustaw Poz. 378 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1951 r. w sprawie włączenia Szkoły Inżynierskiej im. Wawelberga i Rotwanda w Warszawie do Politechniki Warszawskiej.