e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 5 Maj 1951

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 664 z 1951

  Uchwała nr 347 Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie państwowego planu stypendialnego dla młodzieży Wyższej Szkoły Prawniczej im. Teodora Duracza na okres od dnia 1 stycznia 1951 r. do dnia 31 lipca 1951 r.

 • Monitor Polski Poz. 598 z 1951

  Uchwała nr 341 Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie nadzoru i uprawnień budowlanych na terenie powiatu warszawskiego.

 • Monitor Polski Poz. 576 z 1951

  Uchwała nr 327 Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 r. o zmianie instrukcji nr 8 w sprawie organizacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 556 z 1951

  Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 5 maja 1951 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.

 • Monitor Polski Poz. 552 z 1951

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie przekazywania niektórych depozytów do Narodowego Banku Polskiego.

 • Monitor Polski Poz. 549 z 1951

  Uchwała nr 345 Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Żeglugi.

 • Monitor Polski Poz. 548 z 1951

  Uchwała nr 344 Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie struktury organizacyjnej Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.

 • Monitor Polski Poz. 547 z 1951

  Uchwała nr 342 Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie zwolnienia działalności gospodarczej organizacyj politycznych, społecznych i zawodowych od podatków obrotowego i dochodowego.

 • Monitor Polski Poz. 546 z 1951

  Uchwała nr 329 Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 r. o zmianie instrukcji nr 3 w sprawie tworzenia wydziałów i referatów prezydiów rad narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 545 z 1951

  Uchwała nr 328 Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 r. o zmianie instrukcji nr 2 w sprawie składu, podziału pracy i trybu działania prezydiów rad narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 524 z 1951

  Uchwała nr 343 Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie praw i obowiązków głównych (starszych) księgowych banków i gminnych kas spółdzielczych.

 • Monitor Polski Poz. 523 z 1951

  Uchwała nr 331 Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 r. zmieniająca uchwałę nr 36 Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1951 r. w sprawie trybu powoływania komisji resortowych i wynagradzania za udział w posiedzeniach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 266 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: krakowskiego, łódzkiego, warszawskiego, koszalińskiego, poznańskiego i rzeszowskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 215 z 1951

  Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie rozpoczęcia działalności przez Okręgową Komisję Arbitrażową w Bydgoszczy i zmiany miejscowej właściwości Okręgowych Komisji Arbitrażowych w Poznaniu, Gdańsku i Szczecinie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 201 z 1951

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie zmiany granic, siedziby i nazwy niektórych gmin w powiecie i województwie warszawskim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 200 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie zmiany granic powiatu rypińskiego i wąbrzeskiego oraz połączenia miast Dobrzyń nad Drwęcą i Golub.

 • Dziennik Ustaw Poz. 199 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie zmiany granic miasta stołecznego Warszawy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 196 z 1951

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych przez pracowników sezonowych.