Archiwum 12 Wrzesień 1953

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 1008 z 1953

    Uchwała nr 684 Prezydium Rządu z dnia 12 września 1953 r. w sprawie usprawnienia gospodarki kruszywem naturalnym i jego przewozów drogą kolejową.

  • Dziennik Ustaw Poz. 213 z 1953

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1953 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.