e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 20 Maj 1955

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 480 z 1955

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1955 r. w sprawie odstępowania przydziałów i materiałów przydzielonych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 259 z 1956

  Konwencje międzynarodowe o przewozie towarów kolejami (CIM) oraz o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV), podpisane w Bernie dnia 25 października 1952 r., wraz z protokołami dodatkowymi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 136 z 1955

  Dekret z dnia 20 maja 1955 r. o podatkach i opłatach terenowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 135 z 1955

  Dekret z dnia 20 maja 1955 r. o zmianie ustawy o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy.