e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 21 Listopad 1956

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1163 z 1956

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 listopada 1956 r. zmieniające zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1953 r. w sprawie zasad ustalania czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich.

 • Monitor Polski Poz. 1152 z 1956

  Pismo okólne nr 332 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1956 r. w sprawie współpracy w zakresie nauczania w szkolnictwie zawodowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 264 z 1956

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 1956 r. w sprawie organizacji izb wytrzeźwień oraz sposobu ustalania opłat związanych z pobytem w tych izbach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 250 z 1956

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 listopada 1956 r. w sprawie wypowiedzenia przez szereg państw Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r.