Archiwum 30 Czerwiec 1956

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 752 z 1956

  Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 1956 r. w sprawie stanowisk w wydziałach zdrowia (zarządach służby zdrowia) prezydiów rad narodowych, na których mogą być zatrudnione pielęgniarki i położne, oraz dodatków funkcyjnych przywiązanych do tych stanowisk.

 • Monitor Polski Poz. 741 z 1956

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 czerwca 1956 r. w sprawie określenia trybu przyjmowania absolwentów wydziałów architektury politechnik na studia na wydział architektury wnętrz w Akademiach Sztuk Plastycznych w Warszawie i Krakowie oraz w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku.

 • Monitor Polski Poz. 740 z 1956

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 czerwca 1956 r. w sprawie upoważnienia podległych Ministrowi Kultury i Sztuki szkół, domów kultury, świetlic, muzeów, bibliotek i innych placówek do udzielania zamówień w zakresie drobnych robót budowlano-montażowych.

 • Monitor Polski Poz. 736 z 1956

  Zarządzenie Prezesa Państwowej Komisji Etatów z dnia 30 czerwca 1956 r. w sprawie uzupełnienia tabel stanowisk pracowników zarządów rolnictwa.

 • Monitor Polski Poz. 627 z 1956

  Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 czerwca 1956 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

 • Monitor Polski Poz. 610 z 1956

  Uchwała nr 416 Prezydium Rządu z dnia 30 czerwca 1956 r. w sprawie odzieży ochronnej dla studentów odbywających szkolenie wojskowe w szkołach wyższych.

 • Monitor Polski Poz. 608 z 1956

  Uchwała nr 415 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1956 r. w sprawie ryczałtowego wynagrodzenia pracowników obsługi zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia w kolumnach transportu sanitarnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 137 z 1956

  Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 30 czerwca 1956 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 12 kwietnia 1949 r. w sprawie uposażenia funkcjonariuszów Straży Leśnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 136 z 1956

  Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 30 czerwca 1956 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych oraz ustalające tabelę stanowisk służbowych w tych przedsiębiorstwach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 135 z 1956

  Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 30 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w biurach urządzenia i pomiaru lasu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 131 z 1956

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne, należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 125 z 1956

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1956 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw lubelskiego i warszawskiego.