Archiwum 9 Czerwiec 1956

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 613 z 1956

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 17 maja 1952 r. w sprawie zaokrąglania podstawy opodatkowania, kwot należności podatkowych i innych, podstawy obliczania i kwot odsetek (dodatku) za zwłokę oraz podstawy obliczania i kwot kosztów egzekucyjnych.

 • Monitor Polski Poz. 587 z 1956

  Zarządzenie Prezesa Państwowej Komisji Etatów z dnia 9 czerwca 1956 r. w sprawie zasad wynagradzania dozorców i strażników.

 • Monitor Polski Poz. 548 z 1956

  Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".

 • Monitor Polski Poz. 547 z 1956

  Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".

 • Monitor Polski Poz. 546 z 1956

  Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Przodownika Pracy".

 • Dziennik Ustaw Poz. 209 z 1956

  Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 czerwca 1956 r. w sprawie przyznania XXV Międzynarodowym Targom w Poznaniu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

NA SKÓTY