Archiwum 16 Grudzień 1957

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 587 z 1957

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 16 grudnia 1957 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym.

 • Monitor Polski Poz. 585 z 1957

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1957 r. o zatwierdzeniu norm szacunkowych dla ustalenia wartości budynków podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 335 z 1957

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 grudnia 1957 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia i Protokołu dotyczącego Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej podpisanych w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 roku.

 • Dziennik Ustaw Poz. 127 z 1958

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 grudnia 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r.