Archiwum 19 Listopad 1960

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 391 z 1960

    Zarządzenie nr 231 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1960 r. w sprawie zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia spisu powszechnego 1960 r.

  • Dziennik Ustaw Poz. 313 z 1960

    Rozporządzenie Ministrów Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Finansów z dnia 19 listopada 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 4 lutego 1958 r. w sprawie ustalania wysokości i pobierania równoważnika pieniężnego w zamian zaległości w obowiązkowych dostawach zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych.