e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 9 Listopad 1960

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 390 z 1960

    Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 listopada 1960 r. zmieniające zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 23 października 1956 r. w sprawie warunków używania samochodów ciężarowych i ciągników (przyczep ciężarowych) do przewozu osób.

  • Monitor Polski Poz. 388 z 1960

    Uchwała nr 371 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1960 r. w sprawie powoływania członków Komitetu do Spraw Techniki.

  • Dziennik Ustaw Poz. 296 z 1960

    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 1960 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania wysługi lat funkcjonariuszom Służby Więziennej przy wymiarze dodatku do uposażenia za wysługę lat.