e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 22 Grudzień 1960

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 429 z 1960

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1960 r. o Narodowym Planie Gospodarczym na 1961 r.

 • Monitor Polski Poz. 424 z 1960

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1960 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z wykonania Narodowego Planu Gospodarczego w 1959 r. i sprawozdania Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1959 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium za ten okres.

 • Dziennik Ustaw Poz. 327 z 1960

  Ustawa budżetowa na rok 1961 z dnia 22 grudnia 1960 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 323 z 1960

  Ustawa z dnia 22 grudnia 1960 r. o uzupełnieniu i zmianie niektórych przepisów prawa wyborczego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 322 z 1960

  Ustawa z dnia 22 grudnia 1960 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

 • Monitor Polski Poz. 164 z 1961

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1960 r. w sprawie zasad ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za roboty konserwatorsko-zabytkowe wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe "Pracownie Konserwacji Zabytków".