Archiwum 31 Grudzień 1960

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 430 z 1960

  Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

 • Monitor Polski Poz. 82 z 1961

  Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 31 grudnia 1960 r. zmieniające zarządzenie Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 29 lutego 1960 r. w sprawie zasad planowania i tworzenia funduszu płac w biurach (samodzielnych pracowniach) projektów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 66 z 1961

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1960 r. o komornikach.

 • Monitor Polski Poz. 43 z 1961

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie ustalenia wzoru księgi podatkowej dla osób osiągających przychody z wylęgu i hodowli drobiu, nie prowadzonych w ramach gospodarstwa rolnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 27 z 1961

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie nadzoru sanitarnego nad produkcją i obrotem mięsem mielonym lub siekanym chłodzonym lub mrożonym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 26 z 1961

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnymi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 25 z 1961

  Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1959 r. w sprawie świadectw pochodzenia zwierzyny ubitej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 23 z 1961

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 grudnia 1960 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów premiowania w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz w przedsiębiorstwach Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych.

 • Monitor Polski Poz. 20 z 1961

  Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie zniesienia rozdzielnictwa cegły.

 • Dziennik Ustaw Poz. 19 z 1961

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu, Ministra Rolnictwa i Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w młynach, wytwórniach pasz i w spichrzach zbożowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 18 z 1961

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie.

 • Monitor Polski Poz. 17 z 1961

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalenia zobowiązań w zakresie podatku od nieruchomości i od lokali.

 • Dziennik Ustaw Poz. 11 z 1961

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników.

 • Dziennik Ustaw Poz. 10 z 1961

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie zasad opodatkowania przychodów, osiąganych z wylęgu i hodowli drobiu, nie prowadzonych w ramach gospodarstwa rolnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 9 z 1961

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 listopada 1952 r. w sprawie ksiąg podatkowych dla podatników podlegających opodatkowaniu na zasadach obowiązujących gospodarkę nie uspołecznioną.

 • Dziennik Ustaw Poz. 8 z 1961

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 13 października 1958 r. w sprawie zasad opodatkowania przychodów osiąganych z hodowli zwierząt futerkowych, nie będącej działem specjalnym gospodarstwa rolnego, oraz ulg podatkowych przy opodatkowaniu takich przychodów.