Archiwum 13 Luty 1960

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 142 z 1960

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 13 lutego 1960 r. w sprawie ustalania cen zbytu artykułów przeznaczonych na eksport oraz usług świadczonych na rzecz odbiorców zagranicznych w resorcie Ministra Przemysłu Chemicznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 77 z 1960

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1960 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1960 w kopalniach węgla oraz w zakładach energetycznych okręgu podległych Ministrowi Górnictwa i Energetyki.

 • Dziennik Ustaw Poz. 59 z 1960

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1960 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 17 listopada 1959 r. w sprawie zmiany warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 50 z 1960

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1960 r. w sprawie określenia przypadków, w których kobiety przeniesione do rezerwy nie mogą być powoływane na przeszkolenie wojskowe kobiet.

 • Dziennik Ustaw Poz. 49 z 1960

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1960 r. w sprawie zasiłków dziennych dla żołnierzy i ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Poz. 48 z 1960

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1960 r. w sprawie wypłaty przez zakłady pracy wynagrodzenia pracownikom powołanym do czynnej służby wojskowej.