Archiwum 29 Luty 1960

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 139 z 1960

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29 lutego 1960 r. w sprawie ustalenia kategorii pracowników terenowych państwowej administracji leśnej i rolnej, którym przysługują uprawnienia strażników łowieckich.

 • Monitor Polski Poz. 129 z 1960

  Zarządzenie Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 29 lutego 1960 r. w sprawie zasad planowania i tworzenia funduszu płac w biurach (samodzielnych pracowniach) projektów.

 • Monitor Polski Poz. 124 z 1960

  Wytyczne Kancelarii Rady Państwa z dnia 29 lutego 1960 r. w sprawie regulaminu prac komisji odznaczeń państwowych.

 • Monitor Polski Poz. 123 z 1960

  Instrukcja Kancelarii Rady Państwa z dnia 29 lutego 1960 r. w sprawie sporządzenia wniosków o nadanie orderów i odznaczeń oraz w sprawie nadsyłania zawiadomień o wręczeniu nadanych orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 122 z 1960

  Instrukcja Kancelarii Rady Państwa z dnia 29 lutego 1960 r. w sprawie sposobu noszenia orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 121 z 1960

  Uchwała Rady Państwa z dnia 29 lutego 1960 r. w sprawie ustalenia wykazu organizacji uprawnionych do przedstawiania Radzie Państwa wniosków o nadanie orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 120 z 1960

  Uchwała Rady Państwa z dnia 29 lutego 1960 r. w sprawie orderów i odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 96 z 1960

  Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29 lutego 1960 r. w sprawie strażników łowieckich.