Archiwum 14 Listopad 1961

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 365 z 1961

    Uchwała nr 436 Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1961 r. w sprawie stworzenia warunków pracownikom prezydiów wojewódzkich rad narodowych do przejścia do pracy w prezydiach powiatowych rad narodowych.

  • Dziennik Ustaw Poz. 321 z 1961

    Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1961 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 maja 1957 r. o warunkowym zwolnieniu osób odbywających karę pozbawienia wolności.

  • Dziennik Ustaw Poz. 313 z 1961

    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 listopada 1961 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego oraz prowadzenia ewidencji ludności.