e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Październik 1963

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 420 z 1963

    Zarządzenie nr 120 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 1963 r. w sprawie norm ubytków naturalnych.

  • Monitor Polski Poz. 416 z 1963

    Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 30 października 1963 r. w sprawie ramowych wytycznych dotyczących warunków tworzenia instytutów naukowo-badawczych, zakresu działania ich organów, struktury organizacyjnej i organizacji pracy.

  • Dziennik Ustaw Poz. 271 z 1963

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia powiatów do okręgów gospodarczych, ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego oraz stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego.