e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 8 Październik 1963

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 405 z 1963

  Uchwała nr 334 Rady Ministrów z dnia 8 października 1963 r. w sprawie planowania oraz kontroli zatrudnienia i funduszu płac, związanych z rozwojem techniki w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i elektrotechnicznego podległych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego.

 • Monitor Polski Poz. 395 z 1963

  Uchwała nr 330 Rady Ministrów z dnia 8 października 1963 r. w sprawie ogólnych warunków tworzenia, zasad organizacji i działania instytutów naukowo-badawczych oraz wykonywania nad nimi nadzoru.

 • Monitor Polski Poz. 383 z 1963

  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 października 1963 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia lekarzom zakładów leczniczo-zapobiegawczych przemysłowej służby zdrowia oraz szczegółowych zadań tych lekarzy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 275 z 1963

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1963 r. w sprawie gospodarki finansowej instytutów naukowo-badawczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 274 z 1963

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1963 r. w sprawie funduszu postępu techniczno-ekonomicznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 260 z 1963

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1963 r. w sprawie funduszu zakładowego w niektórych jednostkach organizacyjnych podległych Ministerstwu Żeglugi.