Archiwum 8 Październik 1970

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 279 z 1970

    Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 8 października 1970 r. w sprawie warunków dostarczania energii elektrycznej.

  • Dziennik Ustaw Poz. 212 z 1970

    Obwieszczenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 1970 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. w sprawie określenia szkół oraz innych placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych poza resortem oświaty i szkolnictwa wyższego.

  • Dziennik Ustaw Poz. 211 z 1970

    Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 8 października 1970 r. w sprawie zatwierdzenia pod względem artystycznym niektórych projektów budowlanych.