Archiwum 12 Luty 1970

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 44 z 1970

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 lutego 1970 r. w sprawie przystąpienia Algierii i Irlandii do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) i Protokołu dodatkowego do tych konwencji, podpisanych w Bernie dnia 25 lutego 1961 r.

 • Monitor Polski Poz. 41 z 1970

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lutego 1970 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 14 z 1970

  Ustawa z dnia 12 lutego 1970 r. o ustanowieniu polskiej strefy rybołówstwa morskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 13 z 1970

  Ustawa z dnia 12 lutego 1970 r. o zmianie ustawy o kolejach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 12 z 1970

  Ustawa z dnia 12 lutego 1970 r. o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk.