e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Czerwiec 1970

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 184 z 1970

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 czerwca 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie produkcji i sprzedaży wyrobów kulinarnych w zakładach gastronomicznych.

 • Monitor Polski Poz. 165 z 1970

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

 • Monitor Polski Poz. 164 z 1970

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie powołania Ministra Przemysłu Chemicznego.

 • Monitor Polski Poz. 163 z 1970

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie powołania Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

 • Monitor Polski Poz. 162 z 1970

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie powołania Ministra Rolnictwa.

 • Monitor Polski Poz. 161 z 1970

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości.

 • Monitor Polski Poz. 160 z 1970

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie powołania Ministra Gospodarki Komunalnej.

 • Monitor Polski Poz. 159 z 1970

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie powołania Wiceprezesa Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 158 z 1970

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie powołania Wiceprezesa Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 157 z 1970

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie odwołania Ministra Przemysłu Chemicznego.

 • Monitor Polski Poz. 156 z 1970

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości.

 • Monitor Polski Poz. 155 z 1970

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie odwołania Ministra Rolnictwa.

 • Monitor Polski Poz. 154 z 1970

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie odwołania Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

 • Monitor Polski Poz. 153 z 1970

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie odwołania Wiceprezesa Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 152 z 1970

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 77 (Wrocław II).

 • Monitor Polski Poz. 151 z 1970

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 54 (Koźle).

 • Dziennik Ustaw Poz. 149 z 1970

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z siedzibą w Radomiu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 138 z 1970

  Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o zmianie dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 137 z 1970

  Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 136 z 1970

  Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o zmianie ustawy o ławnikach ludowych w sądach powszechnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 135 z 1970

  Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. zmieniająca ustawę o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 134 z 1970

  Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.