Archiwum 4 Czerwiec 1970

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 172 z 1970

  Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 4 czerwca 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).

 • Monitor Polski Poz. 149 z 1970

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 4 czerwca 1970 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XXXIX Międzynarodowych Targach Poznańskich w roku 1970 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1970.

 • Dziennik Ustaw Poz. 143 z 1970

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 czerwca 1970 r. w sprawie przystąpienia Węgierskiej Republiki Ludowej do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 124 z 1970

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1970 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników zatrudnionych w gospodarstwach domowych i przy obsłudze prywatnych domów mieszkalnych.