Archiwum 30 Marzec 1971

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 152 z 1971

    Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 30 marca 1971 r. w sprawie stosowania taryfy celnej przewozowej.

  • Monitor Polski Poz. 144 z 1971

    Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1971 r. w sprawie zasad powoływania, rozmieszczania i wyposażenia straży pożarnych.

  • Dziennik Ustaw Poz. 96 z 1971

    Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 marca 1971 r. w sprawie stanów chorobowych stanowiących przeciwwskazanie do wykonywania niektórych czynności z zakresu produkcji środków spożywczych oraz obrotu nimi.