e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 11 Styczeń 1973

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 26 z 1973

  Uchwała Rady Państwa z dnia 11 stycznia 1973 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stanowisk służbowych i uposażeń pracowników Najwyższej Izby Kontroli.

 • Monitor Polski Poz. 23 z 1973

  Zarządzenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 stycznia 1973 r. w sprawie powołania oraz zniesienia niektórych prokuratur powiatowych na terenie miasta Krakowa i województwa szczecińskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 19 z 1973

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 18 z 1973

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1973 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących działalność zarobkową w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 17 z 1973

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1973 r. w sprawie podatków obrotowego i dochodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 15 z 1973

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 1973 r. w sprawie zapewnienia oskarżonym korzystania z pomocy obrońców w postępowaniu przyśpieszonym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 14 z 1973

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 1973 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których stosuje się postępowanie przyśpieszone.

 • Monitor Polski Poz. 8 z 1973

  Uchwała nr 5 Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1973 r. w sprawie rocznych analiz ekonomicznych oraz kompleksowych ocen działalności jednostek gospodarczych.