e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 20 Styczeń 1973

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 41 z 1973

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1973 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 32 z 1973

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych z tytułu świadczeń wykonywanych za pośrednictwem rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 29 z 1973

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 stycznia 1973 r. w sprawie ustalania miejsca realizacji inwestycji budowlanych oraz państwowego nadzoru budowlanego nad budownictwem powszechnym.

 • Monitor Polski Poz. 17 z 1973

  Uchwała nr 12 Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1973 r. w sprawie Państwowej Inspekcji Plonów.