Archiwum 31 Maj 1974

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 145 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie wejścia w życie Zmian do tekstu Załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., zawierającego Regulamin międzynarodowy dla przewozu koleją towarów niebezpiecznych (RID).

 • Dziennik Ustaw Poz. 132 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.

 • Monitor Polski Poz. 129 z 1974

  Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie zasad planowania, finansowania i realizacji inwestycji socjalnych.

 • Monitor Polski Poz. 128 z 1974

  Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie szczególnych uprawnień osób objętych szkoleniem wojskowym studentów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 128 z 1974

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie zasad ustalania dodatku do renty za kooperację w produkcji rolnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 127 z 1974

  Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie zasiłków rodzinnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 125 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne.

 • Monitor Polski Poz. 124 z 1974

  Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie składników uposażenia wchodzących w skład podstawy wymiaru renty dla niektórych inwalidów wojskowych i ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Poz. 124 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie niektórych ulg i przywilejów przysługujących inwalidom wojennym i wojskowym.

 • Monitor Polski Poz. 123 z 1974

  Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie obowiązków organów wojskowych w zakresie załatwienia spraw zaopatrzenia inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Poz. 123 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie podwyższenia dodatku do emerytur i rent z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 122 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie najniższych emerytur i rent.

 • Dziennik Ustaw Poz. 121 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.

NA SKÓTY