Archiwum 6 Marzec 1981

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 65 z 1981

    Uchwała nr 53 Rady Ministrów z dnia 6 marca 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie prowadzenia ubocznej gospodarki rolnej przez przedsiębiorstwa państwowe.

  • Monitor Polski Poz. 55 z 1981

    Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 marca 1981 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

  • Dziennik Ustaw Poz. 23 z 1981

    Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.