Archiwum 30 Październik 1985

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 243 z 1985

    Uchwała Rady Państwa z dnia 30 października 1985 r. w sprawie zakresu i trybu działania rad społecznych szkół wyższych.

  • Monitor Polski Poz. 217 z 1985

    Uchwała Rady Państwa z dnia 30 października 1985 r. w sprawie ustalenia wykładni art. 177 ust. 1 ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.