Archiwum 8 Październik 1985

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 255 z 1985

    Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 października 1985 r. w sprawie zasad przysposobienia zawodowego osób uprawnionych do renty inwalidzkiej z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.