Archiwum 27 Grudzień 1985

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 313 z 1985

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania rejonowych urzędów spraw wewnętrznych i podległych im jednostek.

 • Monitor Polski Poz. 301 z 1985

  Uchwała nr 225 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane.

 • Monitor Polski Poz. 300 z 1985

  Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 11 z 1986

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie prowadzenia rejestru jednostek badawczo-rozwojowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 10 z 1986

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału, przekształcania i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych.

 • Monitor Polski Poz. 5 z 1986

  Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie zasad prowadzenia studiów podyplomowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 4 z 1986

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Monitor Polski Poz. 4 z 1986

  Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie taryfy pocztowej za usługi w obrocie zagranicznym.