e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 10 Kwiecień 1985

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 82 z 1985

    Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 10 kwietnia 1985 r. w sprawie zasad, trybu i terminu zwrotu cła pobranego od towarów przywiezionych z zagranicy i zużytych przy wyrobie towarów wywiezionych w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.

  • Monitor Polski Poz. 80 z 1985

    Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.