Archiwum 26 Kwiecień 1985

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 123 z 1985

  Uchwała nr 36/IV/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ciechanowie z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie zmiany granic miasta Płońska.

 • Dziennik Ustaw Poz. 88 z 1985

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenia zakładów sztucznego wylęgu drobiu przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 83 z 1985

  Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie wyłączenia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń.

 • Monitor Polski Poz. 79 z 1985

  Zarządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 26 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania pomocy finansowej na zmniejszenie obciążeń z tytułu miesięcznych opłat i czynszów za mieszkania.