e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 10 Maj 1985

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 103 z 1985

  Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 10 maja 1985 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń w zakresie wyżywienia, zakwaterowania i zwrotu kosztów przejazdu i przewozu sprzętu dla zawodników, trenerów i instruktorów oraz innych osób uczestniczących w imprezach sportowych i procesie szkolenia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 102 z 1985

  Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o ustanowieniu tytułu honorowego "Zasłużony Rolnik Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

 • Monitor Polski Poz. 101 z 1985

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 1985 r. w sprawie zaniechania ustalania podatku rolnego od gruntów i od niektórych dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej od rolnych gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych służby zdrowia i opieki społecznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 101 z 1985

  Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 100 z 1985

  Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.

 • Monitor Polski Poz. 100 z 1985

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 1985 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru niektórych świadczeń, wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego, od gospodarstw rolnych położonych na terenach górskich i górzystych.