Archiwum 10 Sierpień 1985

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 171 z 1985

    Uchwała Rady Państwa z dnia 10 sierpnia 1985 r. w sprawie zasad powoływania składu Rady Ochrony Pracy.

  • Monitor Polski Poz. 166 z 1985

    Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 1985 r. w sprawie zaniechania ustalania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów osób fizycznych z tytułu przechowywania zbóż ze zbiorów 1985 r.